پوسیدگی دندان (قسمت اول) - شبکه‌ما

در این ویدیو خانم دکتر ندا برزویی عوامل پوسیدگی دندان را به طور کامل توضیح داده است و راه های جلوگیری از پوسیدگی دندان را...

پوسیدگی دندان (قسمت اول)

توضیحات:

در این ویدیو خانم دکتر ندا برزویی عوامل پوسیدگی دندان را به طور کامل توضیح داده است و راه های جلوگیری از پوسیدگی دندان را شرح داده است 

هر هفته با موضوعی جدید 

مارا دنبال کنید 

https://dmcc.pro/preventing-tooth-caries/