مرحله دوم عصر جدید - قسمت 12 | حرکات نمایشی با موتور سیکلت و دوچرخه - شبکه‌ما

سامان قنبری زاده: حرکات نمایشی با موتور سیکلت در رشته STUNT | میلاد ناصری: حرکات نمایشی با دوچرخه تریال :: مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصر...

مرحله دوم عصر جدید - قسمت 12 | حرکات نمایشی با موتور سیکلت و دوچرخه

توضیحات:

سامان قنبری زاده: حرکات نمایشی با موتور سیکلت در رشته STUNT | میلاد ناصری: حرکات نمایشی با دوچرخه تریال :: مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصر جدید - قسمت دوازدهم | تهیه کننده و مجری: احسان علیخانی