موتور سواری امین حیایی در قسمت 12 مرحله دوم برنامه عصر جدید - شبکه‌ما

موتور سواری امین حیایی در قسمت دوازدهم از مرحله دوم  

موتور سواری امین حیایی در قسمت 12 مرحله دوم برنامه عصر جدید

توضیحات:

موتور سواری امین حیایی در قسمت دوازدهم از مرحله دوم

 


 • fpncstqx
  fpncstqx |

  1

 • GIYwbIXn';select pg_sleep(3); --
  GIYwbIXn';select pg_sleep(3); -- |

  1

 • fpncstqx
  fpncstqx |

  1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.028473.79015-10858.79015.e0a0a.1.bxss'||'.me')

 • fpncstqx
  fpncstqx |

  if(now()=sysdate(),sleep(6),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))OR"*/

 • fpncstqx
  fpncstqx |

  1

 • fpncstqx
  fpncstqx |

  1