حرف های شهرام ناظری درباره فرهنگ کردی - شبکه‌ما

شهرام ناظری استاد بزرگ موسیقی ایرانی و از ماندگارترین هنرمندان این سرزمین است.

حرف های شهرام ناظری درباره فرهنگ کردی

دسته بندی ها:
توضیحات:

شهرام ناظری استاد بزرگ موسیقی ایرانی و از ماندگارترین هنرمندان این سرزمین است. او در یک سخنرانی کوتاه درباره فرهنگ کردی و تاثیر آن بر هنر و موسیقی صحبت میکند. او اشاره میکند که خودش کرد است و تجربه نشان داده که در 20 یا 30 سال اخیر موزیسین هایی موفق بوده اند که حتی اگر کرد نبوده اند ولی از فرهنگ کرد استفاده کرده اند و از حس ساز و حماسه کرد استفاده کرده اند. او معتقد است که فرهنگ کرد اصیل و دست نخورده است چون قوم کرد سالها به خاطر شرافتش و بخاطر طرز فکر سطح بالایش مبارزه کرده است تلاش زیادی کرده تا ازین حس حماسی فرهنگ کرد در موسیقی خود استفاده کند. امیدواریم همانطور که استاد درین سخنرانی عنوان کرد بستر مناسبی ایجاد شود تا در دانشگاهها و مراکز موسیقی بتوانیم از تعلیمات این عزیزان بهره ببریم.