خرید ملک در المان برای اقامت - شبکه‌ما

در اولین قدم متقاضی  باید یک پیش قرار داد که دارای جزئیات اولیه معامله می باشد مانند : ارزش ملک، شرایط و روش پرداخت، شرایط...

خرید ملک در المان برای اقامت

دسته بندی ها:
توضیحات:

در اولین قدم متقاضی  باید یک پیش قرار داد که دارای جزئیات اولیه معامله می باشد مانند : ارزش ملک، شرایط و روش پرداخت، شرایط معامله و میزان سپرده اولیه می باشد را امضا کند البته سپرده اولیه باید شامل ۱۰ درصد از کل قرارداد یا بهای ملک شما باشد . که این مبلغ باید در حساب سپرده بانکی محضر واریز می شود.

https://bit.ly/2WyuK0k