تبلیغات رایگان و راههای سوددهی در این نوع تبلیغات - شبکه‌ما

تبلیغات رایگان یا   Free advertisingشکلی غیر مستقیم  برای یک  ترفیع می باشد که از راه رسانه های منتخب به مرحله فروش می رسد.

تبلیغات رایگان و راههای سوددهی در این نوع تبلیغات

دسته بندی ها:
توضیحات:

تبلیغات رایگان یا   Free advertisingشکلی غیر مستقیم  برای یک  ترفیع می باشد که از راه رسانه های منتخب به مرحله فروش می رسد. تحت هر شرایطی بازاریاب در جای مناسب و مجرای قابل قبول اقدام به تبلیغات رایگان می نماید تا در این امر ترفیع با هزینه کم بیشترین سود را به ارمغان بیاورد.