دریفت رانندگان حرفه ای - شبکه‌ما

این ویدیو یک ویدیو مخصوص برای دریفت است که رانندگان حرفه ای با ماشین های مختلف دریفت های زیبایی انجام میدهند! دریفت به حرکتی گفته...

دریفت رانندگان حرفه ای

دسته بندی ها:
توضیحات:

این ویدیو یک ویدیو مخصوص برای دریفت است که رانندگان حرفه ای با ماشین های مختلف دریفت های زیبایی انجام میدهند! دریفت به حرکتی گفته میشود که در آن وقتی ماشین شروع به پیچیدن میکند عقب ماشین لیز میخورد و صدا و دودی تولید میکند! علت این امر این است که نیرویی بیش از حد لازم برای پیچیدن به چرخ های عقب منتقل میشود و در نتیجه باعث لیز خوردن عقب خودرو میشود! در دریفت ماشین باید دیفرانسیل عقب باشد چرا که نیروی موتور باید به چرخ های عقب وارد شود و همچنین سیستم کنترل لغزندگی نیز خاموش باشد! زیرا این سیستم نیروی انتقال یافته به چرخ های عقب را کنترل میکند و باعث میشود که ماشین لیز نخورد!