ساعات خواب مورد نیاز کودکان (4 تا 18 سالگی) - شبکه‌ما

متخصصین خواب برای کودکان راهنمایی هایی را پیشنهاد می کنند.

ساعات خواب مورد نیاز کودکان (4 تا 18 سالگی)

دسته بندی ها:
توضیحات:

متخصصین خواب برای کودکان راهنمایی هایی را پیشنهاد می کنند.

اگرچه به صورت گسترده ای پذیرفته شده است که خواب کافی برای کودکان و برای اجتناب جوانان از خطرات سلامتی و بهبود سلامتی آنها ضروری است. یک تحقیق جدید برای اولین بار توصیه های رسمی در مورد خواب برای برای گروه های سنی مختلف ارائه داده است.

منبع: کودک و نوجوانساعات خواب مورد نیاز کودکان (4 تا 18 سالگی)