ایجاد قانون برای خواب کودک - شبکه‌ما

یک مطالعه ی پژوهشی جدید منتشر شده در مجله پیشرفت­های آکادمی ملی علوم دریافت که خواب نیمروز حداقل 30 دقیقه، به کودکان 6 تا 12...

ایجاد قانون برای خواب کودک

توضیحات:

یک مطالعه ی پژوهشی جدید منتشر شده در مجله پیشرفت­های آکادمی ملی علوم دریافت که خواب نیمروز حداقل 30 دقیقه، به کودکان 6 تا 12 ماهه کمک می کند تا رفتار و اطلاعات جدیدی که یاد می­گیرند، به خاطر بسپارند. تا مدت های مدید می­دانستیم که مغز برای انسجام حافظه از زمان خواب استفاده می­کند. بخش کوچکی از اطلاعات که محققان را تا حدی به شگفتی واداشته، این است که کودکان ظاهرا وقتی خواب ­آلوده ­اند، برای به یاد سپردن امور مستعدترند. این حالت می تواند در واقع زمانی از توجه بالا در کودکان باشد که برای پذیرش، به خاطر سپردن، و عملی کردن رفتاری که یاد گرفته­ اند مساعد و مناسب است.

منبع: کودک و نوجوانایجاد قانون برای خواب کودک