الکامپ پرومو | معرفی محصولات نرم افزاری هودادتِک - شبکه‌ما

خانم جلیلوند از شرکت پیشگامان فن آوری هوداد بعضی از محصولات نرم افزاری منتشر شده توسط شرکت شان را معرفی می کنند.

الکامپ پرومو | معرفی محصولات نرم افزاری هودادتِک

دسته بندی ها:
توضیحات:

خانم جلیلوند از شرکت پیشگامان فن آوری هوداد بعضی از محصولات نرم افزاری منتشر شده توسط شرکت شان را معرفی می کنند.