روش هایی برای آرام کردن نوزادان - شبکه‌ما

چگونه یک کودک در حال گریه را آرام کنیم؟ جیغ های گوش خراش یک کودک می تواند آرام ترین افراد را هم تحریک کند.

روش هایی برای آرام کردن نوزادان

دسته بندی ها:
توضیحات:

چگونه یک کودک در حال گریه را آرام کنیم؟
جیغ های گوش خراش یک کودک می تواند آرام ترین افراد را هم تحریک کند. همچنین می تواند افسردگی پس از زایمان مادر را تشدید کرده و سلامتی او را به خطر بیندازد. از آن جایی که نوزادان متفاوت هستند، والدین بیش از یک کودک ممکن است با خلق و خوی بسیار متضاد فرزندان خود روبرو شوند. بدون در نظر گرفتن شخصیت های فردی آنها، اکثر نوزادان با رعایت نکات زیر آرام خواهند شد:

منبع: کودک و نوجوانروش هایی برای آرام کردن نوزادان