الکامپ تاک | گفت و گویی درباره چالش های باشگاه مشتریان - شبکه‌ما

گفت و گو و تبادل نظر مهندس افخمی و دکتر مازیار میر درباره حاشیه های راه اندازی باشگاه های وفاداری و مهندسی اطلاعات

الکامپ تاک | گفت و گویی درباره چالش های باشگاه مشتریان

دسته بندی ها:
توضیحات:

گفت و گو و تبادل نظر مهندس افخمی و دکتر مازیار میر درباره حاشیه های راه اندازی باشگاه های وفاداری و مهندسی اطلاعات