گفت و گو | امروز حالت چطوره؟ - شبکه‌ما

گفت و گو با علیرضا رکنی مدیر پروژه اپلیکیشن "امروز حالت چطوره؟" در نمایشگاه الکامپ

گفت و گو | امروز حالت چطوره؟

دسته بندی ها:
توضیحات:

گفت و گو با علیرضا رکنی مدیر پروژه اپلیکیشن "امروز حالت چطوره؟" در نمایشگاه الکامپ