اجرا بی نظیر دختران نینجا - شبکه‌ما

نمایشی ۴۰نفره و انگیزه‌ بخش برای ۴۰میلیون بانوی ایرانی؛ قوی‌تر در جامعه و صبورتر، روبه‌روی مشکلات دختران نینجا؛ نخستین اجرای قسمت پنجم و آخر از...

اجرا بی نظیر دختران نینجا

دسته بندی ها:
توضیحات:

نمایشی ۴۰نفره و انگیزه‌ بخش برای ۴۰میلیون بانوی ایرانی؛ قوی‌تر در جامعه و صبورتر، روبه‌روی مشکلات دختران نینجا؛ نخستین اجرای قسمت پنجم و آخر از مرحله نیمه‌ نهایی