راهنمای والدین در انتخاب اسباب بازی نوزادان - شبکه‌ما

طبیعی است که بخواهید برای نوزاد خود اسباب بازی بخرید، اما چگونه می فهمید که چه چیز باید انتخاب کنید؟ تاچه اندازه بایستی روی علامت...

راهنمای والدین در انتخاب اسباب بازی نوزادان

دسته بندی ها:
توضیحات:

طبیعی است که بخواهید برای نوزاد خود اسباب بازی بخرید، اما چگونه می فهمید که چه چیز باید انتخاب کنید؟ تاچه اندازه بایستی روی علامت سنی روی اسباب بازی ها توجه نشان دهید؟ آیا این علامتها فقط برای اطمینان دادن رویش درج شده اند یا چیزی بیشتر از این هستند؟

منبع: روانشناسی کودکراهنمای والدین در انتخاب اسباب بازی نوزادان