گفت و گو | پارادوکس مدیریت هزینه و اولویت های کسب و کار - شبکه‌ما

چطور با برنامه ریزی و متدولوژی لین می توان مدیریت هزینه کرد؟ گفت و گو با مهرداد اشتری متخصص مارکتینگ apiEco

گفت و گو | پارادوکس مدیریت هزینه و اولویت های کسب و کار

دسته بندی ها:
توضیحات:

چطور با برنامه ریزی و متدولوژی لین می توان مدیریت هزینه کرد؟

گفت و گو با مهرداد اشتری متخصص مارکتینگ apiEco