شنا کردن در اب یخ - شبکه‌ما

پزشکان توصیه می کنند با آب جوش حمام نگیرید اما کسی نمی داند آیا سنت چینی و روسی برای شنا در آب یخ توجیهی دارد...

شنا کردن در اب یخ

دسته بندی ها:
توضیحات:

پزشکان توصیه می کنند با آب جوش حمام نگیرید اما کسی نمی داند آیا سنت چینی و روسی برای شنا در آب یخ توجیهی دارد یا نه که حتی برای آن مسابقه هم برگزار شود.