کتاب نقطه سرخط، آکادمی ذهنهای ثروتمند - شبکه‌ما

خواندن این کتاب را به تمامی کسانی پیشنهاد می‌کنم که رسیدن به رؤیاهای‌شان برای‌شان مهم است، بخصوص مدیران و کارآفرینانی که می‌خواهند امپراطوری خود را پایه‌ریزی...

کتاب نقطه سرخط، آکادمی ذهنهای ثروتمند

دسته بندی ها:
توضیحات:

خواندن این کتاب را به تمامی کسانی پیشنهاد می‌کنم

که رسیدن به رؤیاهای‌شان برای‌شان مهم است، بخصوص مدیران و کارآفرینانی که می‌خواهند امپراطوری خود را پایه‌ریزی نمایند و کسانی که می‌خواهند با دنیای کارمندی خداحافظی کنند

و هم‌چنین جوانانی که مسئولیت زندگی خود را پذیرفته‌اند و خانواده، شرایط جامعه و فقدان توان مالی را دلیلی بر عقب ماندن خود، نمی‌دانند.

لینک دانلود رایگان

www.mindsacademyy.com/product-21