تصویر بردار خوشمزه در زیر دندان های شیر - شبکه‌ما

ایشون که اسمشون العالم هست یک تصویر بردار حرفه ای محیط زیست است و ایشون هنگامی که وارد قفس شیر شد ، مورد حمله این...

تصویر بردار خوشمزه در زیر دندان های شیر

دسته بندی ها:
توضیحات:

ایشون که اسمشون العالم هست یک تصویر بردار حرفه ای محیط زیست است و ایشون هنگامی که وارد قفس شیر شد ، مورد حمله این حیوان قرار گرفت و تا پای مرگ پیش رفت .