خون دادن مدیر کل انتقال خون و معاونش در استان یزد - شبکه‌ما

خیلی جالبه جسارت خبرنگار و تصویر بردار واقها ستودنی است .

خون دادن مدیر کل انتقال خون و معاونش در استان یزد

دسته بندی ها:
توضیحات:

خیلی جالبه جسارت خبرنگار و تصویر بردار واقها ستودنی است .