دوربین مخفی مردم آزاری - شبکه‌ما

در این کلیپ شاهد اذیت کردن مردم به روش های مختلف هستید. پرتاب سنگ به دیگران - آتش زدن روزنامه و ...

دوربین مخفی مردم آزاری

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این کلیپ شاهد اذیت کردن مردم به روش های مختلف هستید.

پرتاب سنگ به دیگران - آتش زدن روزنامه و ...