امنیت در شبکه و اینترنت را بیشتر از قبل جدی بگیرید - شبکه‌ما

گفت و گو با علی رضا دانش مدیر فنی امنیت تیم گراف در حاشیه نمایشگاه الکامپ 98

امنیت در شبکه و اینترنت را بیشتر از قبل جدی بگیرید

دسته بندی ها:
توضیحات:

گفت و گو با علی رضا دانش مدیر فنی امنیت تیم گراف در حاشیه نمایشگاه الکامپ 98