ویدئویی که فدراسیون جهانی از بازی والیبال کودکان ایرانی منتشر کرد - شبکه‌ما

صفحه فدراسیون جهانی والیبال در اینستاگرام این ویدئو را منعکس کرده است و از عبارت «دوستی واقعی» برای آن استفاده کرده است.

ویدئویی که فدراسیون جهانی از بازی والیبال کودکان ایرانی منتشر کرد

دسته بندی ها:
توضیحات:

صفحه فدراسیون جهانی والیبال در اینستاگرام این ویدئو را منعکس کرده است و از عبارت «دوستی واقعی» برای آن استفاده کرده است. ویدئو به شهر قاینات در استان خراسان جنوبی باز می‌گردد.