کارنامه نهایی دکتری سراسری - شبکه‌ما

سازمان سنجش بعد از اتمام مهلت مصاحبه دکتری ، نتایج این مرحله از آزمون را در قالب کارنامه نهایی دکترا سراسری روی سایت خود به...

کارنامه نهایی دکتری سراسری

توضیحات:

سازمان سنجش بعد از اتمام مهلت مصاحبه دکتری ، نتایج این مرحله از آزمون را در قالب کارنامه نهایی دکترا سراسری روی سایت خود به نشانی sanjesh.org منتشر می کند . 

منبع :

www.heyvagroup.com/video/732/Final-report-of-sarasari-university-phd.html