محافظان امنیت سایبری در الکامپ 98 - شبکه‌ما

گفت و گو با مصطفی عزیزی مدیر تیم امنیت گراف در بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ

محافظان امنیت سایبری در الکامپ 98

دسته بندی ها:
توضیحات:

گفت و گو با مصطفی عزیزی مدیر تیم امنیت گراف در بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ