روایتی تاسف بار از روابط غیراخلاقی تیمسارهای دربار پهلوی به روایت حمید شفیعی - شبکه‌ما

جشن سوئیچ . روایتی تاسف بار از روابط غیراخلاقی تیمسارهای دربار پهلوی به روایت حمید شفیعی سرباز سابق گارد جاویدان /تاریخ‌پهلوی منبع: کانال سروش @Radar_enghelab

روایتی تاسف بار از روابط غیراخلاقی تیمسارهای دربار پهلوی به روایت حمید شفیعی

دسته بندی ها:
توضیحات:

جشن سوئیچ .
روایتی تاسف بار از روابط غیراخلاقی تیمسارهای دربار پهلوی به روایت حمید شفیعی سرباز سابق گارد جاویدان /تاریخ‌پهلوی

منبع: کانال سروش @Radar_enghelab