کوتاه درباره آسمان هفتم ! - شبکه‌ما

"من ازتماشای فیلم های صامت لذت میبرم و وقتی فیلم میسازم سعی میکنم تصورکنم اگر این فیلم صامت بود صحنه چه شکلی میشد !؟ سپس...

کوتاه درباره آسمان هفتم !

توضیحات:

"من ازتماشای فیلم های صامت لذت میبرم و وقتی فیلم میسازم سعی میکنم تصورکنم اگر این فیلم صامت بود صحنه چه شکلی میشد !؟ سپس دیالوگ های اضافی و غیرضروری را حذف میکنم"   #کوروساوا