تصادف با 9 نفر عابرِ پیاده - شبکه‌ما

راننده ای به علت عدم هوشیاری ناشی از مصرف مواد روان گردان، 9 نفر از شهروندانی که در گوشه ای از خیابان به صف ایستاده...

تصادف با 9 نفر عابرِ پیاده

دسته بندی ها:
توضیحات:

راننده ای به علت عدم هوشیاری ناشی از مصرف مواد روان گردان، 9 نفر از شهروندانی که در گوشه ای از خیابان به صف ایستاده بودند را زیر می گیرد.

برچسب ها: