10 بچه ای که حیوان ها او را بزرگ کرده اند - شبکه‌ما

10. مادر Saturday Mthiyane او را ترک کرد و پس از آن میمون ها این ک.دک را به فرزندی قبول کردند.

10 بچه ای که حیوان ها او را بزرگ کرده اند

دسته بندی ها:
توضیحات:
10. مادر Saturday Mthiyane او را ترک کرد و پس از آن میمون ها این ک.دک را به فرزندی قبول کردند. او 10 سال بعد از نجات یافتن و زمانی که یتیم خانه اش آتش گرفت، مرد. 9. میمون ها یک کودک نو پا را بعد از این که شاهد قتل مادرش بود را به فرزندی قبول کردند. John Ssebunya یک سال با این میمون ها زندگی کرد و یاد گرفت که از درخت ها بالا رود و غذا پیدا کند. 8. Vanya Yudin هفت ساله زمانی پیدا شد که در یک آپارتمان حبس شده بود و این آپارتمان را پرنده های قفسی در اختیار داشتند. با وجود انکار مادرش، او یاد گرفت که با جیک جیک کردن صحبت کند و همپنین زمانی که مضطرب می شد، دست هایش را مانند بال زدن پرنده ها تکان می داد.