حملۀ شیر به مرد داخل قفس - شبکه‌ما

مرد جوانی به داخل قفس شیر رفته بود و پس از نوازش او در آخر شیر به او حمله کرد هرچند هدف از این حمله و...

حملۀ شیر به مرد داخل قفس

دسته بندی ها:
توضیحات:

مرد جوانی به داخل قفس شیر رفته بود و پس از نوازش او در آخر شیر به او حمله کرد

هرچند هدف از این حمله و گازگرفتن بازی بوده و قصد شکار نداشته.

برچسب ها: