توفان شدید در کرواسی - شبکه‌ما

توفانی در سواحل کرواسی منجر به قطع درختان و شکستن شیشه ها شد.

توفان شدید در کرواسی

دسته بندی ها:
توضیحات:

توفانی در سواحل کرواسی منجر به قطع درختان و شکستن شیشه ها شد.