دقت زیاد در پدال ترمز تانک - شبکه‌ما

نمایش قدرت ترمز تانک توسط ارتش آلمان در این با حداکثر سرعت اقدام به ترمزگیری نموده تا میزان دقت آن ارزیابی شود.

دقت زیاد در پدال ترمز تانک

دسته بندی ها:
توضیحات:

نمایش قدرت ترمز تانک توسط ارتش آلمان

در این با حداکثر سرعت اقدام به ترمزگیری نموده تا میزان دقت آن ارزیابی شود.