نبرد آفتاب پرست و مار - شبکه‌ما

در یک نقطه از جهان یک نبرد زیبایی رخ می دهد و یک آفتاب پرست با یک مار به نبرد می پردازد و آفتاب پرست...

نبرد آفتاب پرست و مار

دسته بندی ها:
توضیحات:

در یک نقطه از جهان یک نبرد زیبایی رخ می دهد و یک آفتاب پرست با یک مار به نبرد می پردازد و آفتاب پرست به مار حمله می کند و مار هم از خود دفاع می کند و آفتاب پرست مار را گاز گرفته و مار به دور آفتاب پرست می پیچد و  نمی دانیم که چرا آفتاب پرست از توانایی تغییر رنگ با محیط استفاده نکرده است و مار در یک حرکت آفتاب پرست را نیش می زند و به کناری می رود و شاهد عکس العمل آفتاب پرست می ماند و آفتاب پرست به آرامی حرکت می کند چون زهر مار در بدن او در حال انتشار بوده و پس از از پای در آمدن توسط مار شکار می شود .