تست کشف استعداد درونی - شبکه‌ما

سجاد زمانی مدرس ان ال پی و کوچینگ فردی تکنیک های کشف توانایی و استعدادهای ذاتی و نحوه هدف گذاری را آموزش میدهد. https://test.tehrannlp.com

تست کشف استعداد درونی

دسته بندی ها:
توضیحات:

سجاد زمانی مدرس ان ال پی و کوچینگ فردی تکنیک های کشف توانایی و استعدادهای ذاتی و نحوه هدف گذاری را آموزش میدهد.
https://test.tehrannlp.com

برچسب ها: