هادی چوپان - شبکه‌ما

هادی چون بالاخره مقام مستر المپیا رو شکست و مقام سوم مستر المپیا و کمربندقهرمان مردمی را از آن خود کرد درود به غیرتد ورزشکار

هادی چوپان

دسته بندی ها:
توضیحات:

هادی چون بالاخره مقام مستر المپیا رو شکست و مقام سوم مستر المپیا و کمربندقهرمان مردمی را از آن خود کرد درود به غیرتد ورزشکار