آینه چه رنگی است؟ - شبکه‌ما

آیا می دانید که چشم انسان می تواند 10 میلیون رنگ مختلف را از هم تشخیص دهد؟ اما نکته در این است که آینه ها...

آینه چه رنگی است؟

دسته بندی ها:
توضیحات:
آیا می دانید که چشم انسان می تواند 10 میلیون رنگ مختلف را از هم تشخیص دهد؟ اما نکته در این است که آینه ها چه رنگی هستند؟ ممکن است که پاسختان نقره ای باشد و ان هم به این دلیل که آینه ها را به رنگ نقره ای نقاشی می کنند و به طور حتم آن ها از نقره ساخته شده اند. اما در واقع رنگ آینه همان رنگ چیزی است که به سمت آینه است. به طور مثال آینه در یک اتاق سبز به رنگ سبز در می آید و اگر خودتان را درون آینه ببینید، آینه به رنگ شما در می آید. دلیل اینکه اشیا را به رنگ های مختلف می بینیم این است که هرکدام از اسیا طیف خاصی از نور را از خود بازتاب می دهند. برای مثال یک گل قرمز، تنها رنگ قرمز را بازتاب می دهد. اما ...