تیکه به فیلم فروشنده و فراستی در سکانسی از فیلم رحمان 1400 - شبکه‌ما

- فراستی هم گفت تجاوز نشده ! سکانسی از فیلم رحمان 1400 منوچهر هادی درباره فیلم فروشنده صحبت های ضد و نقیض بامزه مردم از سرکارگذاشتن...

تیکه به فیلم فروشنده و فراستی در سکانسی از فیلم رحمان 1400

توضیحات:

- فراستی هم گفت تجاوز نشده !

سکانسی از فیلم رحمان 1400 منوچهر هادی درباره فیلم فروشنده صحبت های ضد و نقیض بامزه مردم از سرکارگذاشتن ملت توسط اصغر فرهادی و که ذر این بین اسم فراستی و تیکه ای هم به او می اندازند. پیش از این در تله فیلم های ایرانی مرسوم بوده اما در سینما ندیده بودیم. بله وقتی تله فیلم در سینما و سینمایی ها در تلویزیون جا خوش می کنند باید هم انتظار دیدن این سکانس ها در پرده سینما امر معقولی به نظر برسه. جز تاسف از کوچک شدن سینما چه کار دیگری میتوان کرد. دعای شفا شاید کارساز باشد!