شما در گذشته زندگی می کنید - شبکه‌ما

در این ویدیو می خواهیم راجع به گذشته صحبت کنیم.

شما در گذشته زندگی می کنید

دسته بندی ها:
توضیحات:
در این ویدیو می خواهیم راجع به گذشته صحبت کنیم. اما درباره تاریخ صحبت نمی کنیم، بلکه درباره مسئله ای به نام "حال" توضیح می دهیم. حال به نزدیک ترین زمان ممکن گفته می شود و در واقعیت ما نمی توانیم به طور کامل راجع به زمان حال آگاهی کامی داشته باشیم و در این زمان زندگی کنیم. این موضوع به این دلیل است که مغز ما برای پردازش اتفاقی که الان رخ می دهد، زمان نیاز دارد و همچنین زمانی نیاز است که این اطلاعات از اعضای دیگر بدن به مغز برسد. در واقع هرچه قد بلندتر باشید، از زمان حال عقب تر هستید و بیشتر در گذشته زندگی می کنید...