آموزش سنتور در آموزشگاه موسیقی گام کرج - شبکه‌ما

آموزش سنتور در آموزشگاه موسیقی گام کرج. آموزش سنتور به کودکان. برگزاری کنسرت های هنرجویی پایان هر ترم در سالن آموزشگاه.

آموزش سنتور در آموزشگاه موسیقی گام کرج

دسته بندی ها:
توضیحات:

آموزش سنتور در آموزشگاه موسیقی گام کرج. آموزش سنتور به کودکان. برگزاری کنسرت های هنرجویی پایان هر ترم در سالن آموزشگاه. ارائه دیپلم موسیقی برای هنرجویان علاقمند.