به بعضی ها خوبی نیومده - شبکه‌ما

طوطیه خوبی نمیتونه بکنه بدی میکنه

به بعضی ها خوبی نیومده

دسته بندی ها:
توضیحات:
طوطیه خوبی نمیتونه بکنه بدی میکنه