انیمیشن جوانمردان_قسمت 12 - شبکه‌ما

| کارگردان: علی احمدی | تهیه کننده: الهام ابراهیمی | قسمت یازدهم | قصه«جوانمردان» در دوره مغول را روایت می کند که سرداران ایرانی در...

انیمیشن جوانمردان_قسمت 12

توضیحات:

| کارگردان: علی احمدی | تهیه کننده: الهام ابراهیمی | قسمت یازدهم | قصه«جوانمردان» در دوره مغول را روایت می کند که سرداران ایرانی در این بازه مقاومت هایی انجام دادند. بعد از یک دوره مقاومت ها نامنظم شد و گروه های کوچک مردمی شکل گرفت و با حفظ باورها و ارزش های جامعه مبارزه ادامه پیدا کرد.این مجموعه هم با روایت این ماجراها پیام مبارزه با ظلم را به نوجوانان آموزش می دهد. و... | کاراکترهای مجموعه:شهاب الدین:فرمانده بی باک و اصیل | برزین:زورمند و نجیب | مراد:شجاع و گوش به فرمان