4 نکته جالب درباره حس لامسه - شبکه‌ما

حس لامسه ما به طور شگفت انگیزی به حس شنوایی متصل است. زمانی که بسیاری از سطوح را لمس می کنیم، صدایی تولید می شود.

4 نکته جالب درباره حس لامسه

دسته بندی ها:
توضیحات:
حس لامسه ما به طور شگفت انگیزی به حس شنوایی متصل است. زمانی که بسیاری از سطوح را لمس می کنیم، صدایی تولید می شود. این صداها می تواند احساس ما را در هنگام لمس کردن این اجسام تغییر دهند. برای آزمایش این موضوع می توانید یک جمله کوتاه را با گچ روی تخته سیاه بنویسد. حالا هدفونی را درون گوش هایتان قرار دهید و دوباره روی تخته بنویسید. احساس می کنید که زمانی که صدای گچ را نمی شنوید، گچ نرم تر و روان تر شده است. نخ خیالی: قدرت تلقین تاثیر زیادی بر روی احساسات ما دارد. تصور ذهن ما می تواند بر روی احساسات ما تاثیر بگذارد. با این آزمایش می توانید ذهنتان را گول بزنید. انگشتانتان را در بین هم قرار دهید و ...