ملاقات ستایش و مهدی مظفری در بیمارستان - نمایی از ستایش 3 قسمت 33 - شبکه‌ما

ستایش به بیمارستان می رود و با مهدی مظفری ملاقات می کند. این دو همینجا قرار عقد را نیز می گذارند.

ملاقات ستایش و مهدی مظفری در بیمارستان - نمایی از ستایش 3 قسمت 33

توضیحات:

ستایش به بیمارستان می رود و با مهدی مظفری ملاقات می کند. این دو همینجا قرار عقد را نیز می گذارند. در همین حال مادر مهدی نیز سر میرسد