حمله کوسه در آب های سرد روسیه - شبکه‌ما

قاتل آب های گرم یا کوسه جانوری از رده ماهیان غضروفی است که به 6 گونه مختلف تقسیم می شود.

حمله کوسه در آب های سرد روسیه

دسته بندی ها:
توضیحات:

قاتل آب های گرم یا کوسه جانوری از رده ماهیان غضروفی است که به 6 گونه مختلف تقسیم می شود.کوسه ها به طور کلی در آب های گرم زندگی و تولید مثل می کنند اما به دلیل وجود گاز های گلخانه ها و افزایش دمای زمین که منجر به ذوب شدن یخ های قطبی و گرم شدن دمای زمین شده است اخیرا کوسه های در آب های نسبتا سرد پدیدار شده اند.

به عنوان مثال چندی پیش تعدادی کوسه در آب های سرد روسیه شناسایی شده بودند که به شناگران حمله کرده بودند که در یک مورد دو دست مردی جوان را از آرنج کنده بودند.

اولین حمله کوسه ها به انسان به سال 1749 و در کوبا باز می گردد. از میان گونه های مختلف کوسه ها ، تنها تعداد کمی از آن ها به انسان حمله می کنند و باقی آنها بی آزار هستند که می توان به کوسه نهنگی در این باره اشاره کرد.

کوسه ها به دلیل استفاده پزشکی و تجاری اغلب مورد شکار انسان قرار می گیرند.