توهین علی پروین به علی دایی - شبکه‌ما

زمانی که ورزش فوتبال ایجاد شد ، هدفی جز نزدیک کردن ملل و اقوام به دور از مسائل حاشیه ای نداشت.

توهین علی پروین به علی دایی

دسته بندی ها:
توضیحات:

زمانی که ورزش فوتبال ایجاد شد ، هدفی جز نزدیک کردن ملل و اقوام به دور از مسائل حاشیه ای نداشت. اما با گذشت زمان این ورزش پرمخاطب روز به روز آغشته به مسائلی شد که خارج از هدف اصلی و ورزشی آن است. مسائلی مثل نژاد پرستی ، سیاست و پول که متاسفانه ذات فوتبال را چرک می کند.

البته در مقابله با نژاد پرستی و ورود سیاست به این ورزش فیفا مقررات ویژه برای کنترل آن اتخاذ کرده استکه بسیار موفق بوده است اما در برابر پول هیچ عملی صورت نگرفته است.

در ایران سالهاست که اختلافات گسترده ای در زمینه مالی پیش آمده است که کار آن از کنترل گذشته است. علی پروین و علی دایی از گذشته تا امروز با یکدیگر اختلاف های عمیقی داشته که همواره محور این اختلافات پول بوده است! اخرین اختلافات این دو نفر درباره آمار دریافتی بازیکنان و مربیان پرسپولیس در اوایل سال جاری بود.