جل الخالق! از آب شور، شعله آتش بیرون می زند - شبکه‌ما

جل الخالق تولید برق و شعله آتش از آب شور دریا !!!

جل الخالق! از آب شور، شعله آتش بیرون می زند

دسته بندی ها:
توضیحات:

جل الخالق

تولید برق و شعله آتش از آب شور دریا !!!