آموزش زبان انگلیسی در سفر - بخش 7 - شبکه‌ما

Police officers have a dangerous job: ماموران پلیس شغل خطرناکی دارند.

آموزش زبان انگلیسی در سفر - بخش 7

دسته بندی ها:
توضیحات:
Police officers have a dangerous job: ماموران پلیس شغل خطرناکی دارند. When the police pull a car over they have no idea what may happen: وقتی ماموران پلیس یک ماشین را کنار می کشند، آنها نمی داند که چه اتفاقی خواهد افتاد. Police officers in America are often called cops: معمولا به ماموران پلیس در آمریکا "کاپس" گفته می شود. The job of the police is to make the area safe for you: کار پلیس این است که محیطی امن برای شما ایجاد کند. If your neighbor is playing their music too loudly you should call the police: اگر همسایه ی شما موزیکش را با صدای خیلی بلند گوش می دهد، شما باید به پلیس زنگ بزنید.