آموزش الفبا زبان انگلیسی به کودکان با انیمیشن و شعر - شبکه‌ما

آموزش حروف و کلمات به کودکان  02128423118 - 09130919446,7,8 آموزش حروف و کلمات به کودکان حاوی 14 ساعت ویدئوی آموزشی می باشد.

آموزش الفبا زبان انگلیسی به کودکان با انیمیشن و شعر

دسته بندی ها:
توضیحات:

آموزش حروف و کلمات به کودکان 
02128423118 - 09130919446,7,8
آموزش حروف و کلمات به کودکان حاوی 14 ساعت ویدئوی آموزشی می باشد.
سرفصل ها: 
آموزش حروف الفبا فارسی و انگلیسی
داستان های فارسی و انگلیسی
آموزش رنگها
برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران 118فایل تماس بگیرید.
www.118File.com