آموزش زبان انگلیسی در سفر - بخش 8 - شبکه‌ما

Every city in the world has some type of marketplace: هر شهری در دنیا دارای یک نوعی از بازار فروش است.

آموزش زبان انگلیسی در سفر - بخش 8

دسته بندی ها:
توضیحات:
Every city in the world has some type of marketplace: هر شهری در دنیا دارای یک نوعی از بازار فروش است. We buy our fresh fruits and vegetables from the farmer's market: ما سبزیجات و میوه جات تازه خود را از بازار کشاورزان می خریم. I am going to go shopping for new work shoes tomorrow: من قصد دارم فردا برای خرید کفش کار جدید بروم. The Xinjiang International Grand Bazaar in China has oevr 3,000 shops and is the largest bazaar in the world: بازار بزرگ بین المللی زینجینگ در چین که دارای بیش از 3000 تا مغازه است، بزرگترین بازار جهان است.